Bắt đầu từ
210,000 đ
1 tháng

01.Cloud VPS Plan 1

CPU 1Core
RAM 1GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải không giới hạn
SSD 20GB
Bắt đầu từ
429,000 đ
1 tháng

02.Cloud VPS Plan 2

CPU 2 Core
RAM 2GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải không giới hạn
SSD 50GB
Bắt đầu từ
650,000 đ
1 tháng

03. Cloud VPS Plan 3

CPU 3 Core
RAM 3 GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải không giới hạn
SSD 50GB
Bắt đầu từ
1,560,000 đ
1 tháng

04. Cloud VPS Plan 4

CPU 4 Core
RAM 4 GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải không giới hạn
SSD 50GB
Bắt đầu từ
1,846,000 đ
1 tháng

05. Cloud VPS Plan 5

CPU 5 Core
RAM 5 GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải không giới hạn
SSD 50GB
Bắt đầu từ
2,275,000 đ
1 tháng

06. Cloud VPS Plan 6

CPU 6 Core
RAM 6 GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải không giới hạn
SSD 50GB
Bắt đầu từ
4,690,000 đ
1 tháng

07. Cloud VPS Plan 7

CPU 8 Core
RAM 16 GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải không giới hạn
SSD 50GB
Bắt đầu từ
9,750,000 đ
1 tháng

08. Cloud VPS Plan 8

CPU 16 Core
RAM 32 GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải không giới hạn
SSD 50GB
Bắt đầu từ
19,500,000 đ
1 tháng

09. Cloud VPS Plan 9

CPU 24 Core
RAM 64 GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải không giới hạn
SSD 50GB
Included With Every Plan
  • Sẵn sàng sử dụng
  • Dễ dàng điều chỉnh thông số kỹ thuật
  • Tự động cài đặt
  • Môi trường riêng biệt