Bắt đầu từ
110,000 đ
1 tháng

Wordpress Hosting 1

 • Miễn phí Khởi tạo
 • 1 Wordpress
 • 2GB Dung lượng SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • Data center Việt Nam
 • Miễn phí tên miền cho chu kỳ 2 năm

 • Bắt đầu từ
  300,000 đ
  1 tháng

  Wordpress Hosting 2

 • Miễn phí Khởi tạo
 • 5 Wordpress
 • 10GB Dung lượng SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • Data center Việt Nam, Nhật, Singapore, USA
 • Miễn phí tên miền cho chu kỳ 1 năm

 • Bắt đầu từ
  1,000,000 đ
  1 tháng

  Wordpress Hosting 3

 • Miễn phí Khởi tạo
 • Không giới hạn Wordpress
 • Không giới hạn Dung lượng SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • Data center Việt Nam
 • Miễn phí tên miền cho chu kỳ 1 năm